Kontaktua

Kulturen arteko bizikidetzarako, immigraziorako eta asilorako VI. Plana

Immigrazio eta Asiloaren 2022-2025ko Kulturarteko VI. Planak Herritarren, Kulturartekotasunaren eta Immigrazioaren 2018-2020 aldirako V. Planak markatutako ildoari jarraitzen dio. Horrela, ibilbide ertain eta luzeko lan-ildo estrategikoak ezarri nahi ditu, aurreko planaren esparruan abiarazitako ekimenei jarraipena emateko.

Hala ere, VI. Planak urrats bat gehiago eman nahi du, eta dagoeneko markatuta dauden ildoetan sakondu eta Kultura-aniztasuna Kudeatzeko Euskal Eredua eraikitzen aurrera egin. Eta hori guztia kulturartekotasunaren berariazko kontzeptu-estalduraren pean, gero eta handiagoa den kultura-aniztasunaren kudeaketa arrakastatsurako aukera demokratikoena baita.

Immigrazioari eta Asiloari buruzko 2022-2025eko Kulturarteko VI. Planak gure lurraldeko kultura-aniztasunaren kudeaketan aurre egin behar diegun erronka handiei erantzun nahi die, aldaketa eta gizarte-mugikortasun testuinguru oso dinamiko batean. Plan horrek lau elementu estrategiko ditu: migraziorako Euskal Itun Soziala, Harrera Eredua (asiloa barne), Euskarri Estrategia (familia-laguntzarik gabeko adingabe eta gazte atzerritarrak) eta atzerritar jatorriko emakumeen errealitate soziala, garrantzi bereziko kolektibo gisa.

Planak, gainera, kulturalki askotarikoak diren kolektiboen harrera- eta integrazio-sistema osatzen duten piezak sendotzea eta sendotzea bilatzen duten antolaketa-elementu batzuk jorratzen ditu, haien sinkronia eta koordinazioa hobetuz.

Era berean, lehentasunezkotzat jotzen diren zenbait eremutan neurriak proposatu ditu, hala nola hezkuntzan, enpleguan, bizikidetzan eta hizkuntza-eremuan, eta beste eremu osagarri batzuetan, hala nola osasunean, etxebizitzan eta arlo juridikoan.

Azkenik, laguntza ekonomikoko neurriak (diru-laguntza lerroak) eta kalitatezko informazioa lortzekoak (ikerketa) ezartzen ditu, erabaki politiko, sozial eta ekonomikoak hartzean ziurgabetasuna murrizteko.