Kontaktua

EAEko atzerriko immigrazioari buruzko diskurtso sozial eta politikoen azterketa diagnostikoa (Ikuspegi)

Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiak Eusko Jaurlaritzako Familia Politikako eta aniztasuneko Zuzendaritzaren enkargua du Herritartasunaren, kulturartekotasunaren eta Immigrazioaren eremuan jarduteko V. Planean jasotako zenbait ekintzari ekiteko. Batez ere, CAEko migrazioen fenomenoaren inguruko ikerketarekin eta ezagutzaren sorrerarekin eta transferentziarekin lotutakoak dira.

Horien artean, 4.1.6 ekintzak nabarmentzen dira. Esparru horretan diskurtso politiko positiboa indartzea eta diskurtso hori herritarren, kulturartekotasunaren eta immigrazioaren inguruan kokatzea: harreratik integraziora eta aniztasunaren kudeaketara eta 4.1.8. Aztergai dugun auzolandegian, EAEn eta Espainiako Estatuan, biak lotuta dauden diskurtso politikoen eta inplementatutako politiken azterketa diagnostiko bat egitea, diskurtso politikoa sortzea eta kulturartekotasunaren eta immigrazioaren kudeaketa agenda eta ekintza politikoaren gune nagusi eta estrategiko batean birkokatzea helburu duena, etorkizuneko euskal gizartea eraikitzeko funtsezko elementu gisa (Herri Proiektua).

Helburua da gizartean nagusi den diskurtso sozial eta politikoa ezagutzea, oinarri horietatik abiatuta, diskurtso politiko bat eraikitzeko, euskal gizarteak partekatzeko asmoa duena, bi osagairekin, bata erreaktiboa, jarrera xenofobo eta arrazistak gezurtatzeko eta kontrargudiatzeko, eta bestea proaktiboa, espazio narratibo eta sozial inklusibo, solidario, kohesionatu eta herritartasun-eskubideetan oinarritutakoa eraikitzen laguntzeko, hau da, tratu-berdintasunean eta diskriminaziorik ezan.

Begirune Fundazioak lagundu egiten du Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiak gidatzen duen zeregin horretan, eta laguntza, aholkularitza eta kontraste kritikoa ematen ditu 2020an egin diren eta egin behar diren lanetan, eta behatokiko teknikariek osatutako lantaldean parte hartzen du.