Kontaktua

Diskriminatuta egon daitezkeen kolektiboekiko euskal herritarren jarrerak (Ikuspegi)

Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiak Eusko Jaurlaritzako Familia Politikako eta aniztasuneko Zuzendaritzaren enkargua du, euskal biztanleek diskriminazioa jasan dezaketen pertsonen kolektibo jakin batzuekiko dituzten jarrerak, jarrerak eta jarrera aztertzeko.

Datu enpirikorik ez dugun gure eguneroko bizitzako alderdi bat ezagutzea da kontua: tratu-berdintasuna eta diskriminaziorik eza euskal herritarren artean. Eta, bereziki, diskriminazioa jasan dezaketen kolektiboekiko jarrerekin eta jarrerekin zerikusia duen guztia.

Landu nahi diren dimentsioak aipatutako jarrerak dira, baina, era berean, jakin nahi da ea euskal biztanleriak, hura osatzen duten kolektiboek eta/edo, zehazki, pertsonek diskriminaziorik jasan duten eguneroko bizitzan eta zer esparrutan gertatu den, hipotetikoki. Halaber, jakin nahi da ea ezagutzen dituzten eta nola baloratzen dituzten tratu-berdintasunaren eremu honetan administrazioek abian jarritako ekimenak, eta, azkenik, ea ezagutzen dituzten diskriminazio-egoerak salatzeko bideak.

Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokia inkesta kuantitatibo bat egiten ari da euskal biztanleriaren lagin adierazgarri bati, 1.200 inkesta pertsonalez osatua (horrek esan nahi du lagin-akats maximo batekin lan egitea: +/-% 2,8,% 95eko estatistika-konfiantzarekin).

Begirune Fundazioak lagundu egiten du Ikuspegi Immigrazioaren Euskal Behatokiak gidatzen duen zeregin horretan, eta laguntza, aholkularitza eta kontraste kritikoa ematen ditu 2020an egin diren eta egin behar diren lanetan, eta behatokiko teknikariek osatutako lantaldean parte hartzen du.