Kontaktua

Atzerritar jatorriko biztanleen euskararekiko jarrerak

Begirune Fundazioak antzeman du atzerritar jatorriko pertsonek euskararekin duten harremanari buruzko datu zatikatu gutxi batzuk baino ez daudela. Ikerketa kualitatiboek emandako datuen arabera, euskararekiko jarrera negatiboak eta aurreiritziek zaildu egiten dute atzerritar jatorriko pertsonek euskara ikastea.

Beharrezkoa da, atzerritar jatorriko pertsonek euskararen ezagutza- eta erabilera-maila hobetuko duten ekimenak abian jartze aldera, euskararekiko dituzten pertzepzioak eta jarrerak ezagutzea, egon daitezkeen aurreiritzi eta portaera estereotipatuak antzematea, hurbiltzeko eta ikasteko dauden oztopoak argitara ateratzea, horretarako pizgarri posibleak ezartzea, eta abar.

Horregatik, zundaketa batek eta ondorengo ikerketak aukera emango liguke atzerritar jatorriko biztanleek euskararekiko dituzten pertzepzioak eta jarrerak monitorizatzeko.

Lortutako emaitzak Migrazioari, ongizateari eta euskarari buruzko ikastaro batean aurkeztuko dira, 2023ko irailean. Ondoren, eztabaida egin ahal izateko, EAEn atzerritar jatorriko biztanleek euskarari buruz duten gizarte-irudiari buruzko datuak emango dira. Era berean, gaian adituak diren hainbat pertsona gonbidatuko dira emaitzei buruz duten ikuspegia azal dezaten. Azkenik, bilkuraren ondorio batzuk landuko dira.